Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIA


Kontakt
Tvorca a správca web stránky
Branislav Križan
mail: krizan.b@gmail.com
web: www.ajaaja.exint.sk

ICQ: 335904847
Absolvované štúdium: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na SPU v Nitre
Profil odboru: Absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako vrcholoví riadiaci a výkonní  
pracovníci vo všetkých typoch podnikateľských subjektov
rezortu pôdohospodárstva, inštitúciách štátnej správy a samosprávy, najmä v inštitúciáchusmerňujúcich rozvoj vidieka a regiónov, v regionálnych agentúrach životného prostredia, v inštitúciách zaoberajúcich sa rozvojom vidieckeho cestovného ruchu, v poľnohospodárskych subjektoch a súkromných farmách. 

down+ down