Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIA


Súkromný sektor

EXINT s.r.o.

Firma Exint s.r.o. pôsobí v obci od roku 1990. Hlavná náplň podnikateľskej činnosti je výroba plastových okien a dverí, ktoré s úspechom exportuje do krajín EÚ, ale určitý podiel realizuje aj na slovenskom trhu.

Kontakt: EXINT s.r.o., Haluzice 705, 913 07, Bošáca

  tel.: +421 32 778 1000
      fax: 
+421 32 778 1002
     web: www.exint.sk
     mail: 
exint@stonline.sk   Nábytok Mitana

  Živnostník Marek Mitana začal podnikateľskú činnosť v obci dňa 7.9.2001. Pôsobí v oblasti drevospracujúceho priemyslu a zaoberá sa výrobou štandardného, atypického a čalúneného nábytku.

    Kontakt: Marek Mitana - NÁBYTOK MITANA, Kvetinová 1498/12, 91501 NMnV

   
    web: www.mitana.sk

    Bistro Erika

    Živnostníčka Erika Hládeková začala pôsobyť v obci dňa 1.7. 2006. Prevádzkuje koncesovanú pohostinskú činnosť pod názvom Bistro Erika. Podnikateľka plánuje v budúcnosti ponúkať ubytovacie a animačné služby pre účastníkov cestovného ruchu.   

   Kontakt: Erika Hladeková - BISTRO ERIKA, Ivanovce 163, 91305, Ivanovce
   tel.:  +421 905 955 992

  web: www.bistroerika.sk


down+ down