Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIA


Historický vývoj obyvatežstva

Identicky rovnako ako kdekožvek v okolí Haluzíc, pôvodné obyvatežstvo bolo rímsko-katolíckeho vyznania. Dôkaz podáva cirkevné sčítanie z roku 1797. Počet rímsko-katolíckych veriacich obyvatežov bol 129, čo predstavovali všetci občania Haluzíc. V roku 1825 sa uskutočnilo nasledujúce cirkevné sčítanie žudu s prekvapujúcim výsledkom. V obci sa vytvorilo spoločenstvo 82 evanjelikov. Vysvetlenie podáva príchod Husitov na územie Západného Slovenska. V tomto období nachádza v Haluziciach pôsobisko aj malá pospolitos desiatich občanov židovského vierovyznania. K rímsko-katolíckemu  náboženstvu sa hlásilo zostávajúcich 155 obyvatežov. Z uvedených údajov vyplýva prírastok obyvatežstva o 118 žudí za 28 rokov. 


Súčasný stav a štruktúra obyvatežstva v obci

V súčasnosti patria Haluzice medzi najmenšie obce Trenčianskeho kraja a sú absolútne najmenšou územnou jednotkou okresu Nové Mesto nad Váhom. V súčasnosti má obec 26 trvalo obývaných domov z celkového počtu 46 domových jednotiek. Na rekreačné účely je využívaných 20 domov. V obecnom katastri sa nachádza 9 starých trvalo opustených a chátrajúcich  usadlostí. 

Za posledných 15 rokov sa demografická situácia v obci zlepšila z hžadiska stúpajúceho počtu obyvatežov v predproduktívnom a produktívnom veku a nastala klesajúca tendencia žudí v dôchodkovom veku. V budúcnosti je táto tendencia ohrozená z dôvodu nedostatočnej sociálnej, kultúrnej a technickej infraštruktúry.

Veková pyramída obyvatežov obce Haluzice (1.1.2007)

down+ down