Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIASymboly obce Haluzice
   Erb, vlajka a pečať predstavujú už tradične najvýznamnejšie identifikačné symboly. Toto tvrdenie platí tak pre štát, ako aj pre mesto, či obec. Ich charakteristickým rysom je okrem iného nemennosť. Napokon samo pomenovanie “erb“ pochádza z nemeckého základu, znamenajúceho “dedenie“, teda čosi, čo sa bezo- zmeny odovzdáva z generácie na generáciu.
Historická pečať                    Súčasná pečať

   
    Na najstaršej známej pečati Haluzíc, nachádzajúcej sa na písomnosti z roku 1770, je zobrazená Madona s dieťaťom stojaca na polmesiaci. Historický symbol obce súvisí s patrocíniom farského kostola v neďalekej Bošáci, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Autori erbu namiesto postavy Panny Márie znázornili iba jej atribúty - ružu, polmesiac, korunku a pridali dve halúzky, ktoré jednak ako ratolesti znázorňujú ďalší atribút Panny Márie, no zároveň, pretože korešpondujú s názvom obec, zaraďujú erbové znamenie do heraldicky cennej skupiny hovoriacich erbov. Expertízu historického symbolu obce spracoval PhDr. Jozef Karlík. Erb výtvarne stvárnil Miro Ďurža.

Erb                              Vlajka                        

  Popis erbu: V modrom štíte nad strieborným položeným obráteným polmesiacom s tvárou strieborná sklonená zlatostredá a zlatokališná ruža sprevádzaná po bokoch s dvomi striebornými lipovými ratolesťami a prevýšená malou zlatou perlami zdobenou korunkou.

  Vlajku obce Haluzice tvorí sedem pozdĺžnych farebných pruhov. Farebné prevedenie je určené tromi farbami: biela, modrá a žltá. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi a dvoma zástrihmi, ktoré siahajú do tretiny listu vlajky.

Zdroj: KARLÍK, Jozef. 2001. Mestské a obecné erby Novomestského okesu.
down+ down