Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIAOznamy

2.10.2012


16.3. 2007

Vznikajúce OZ Klub volného času (KVČ) pripravuje zakladajúcu členskú schôdzu.
Kontakt: ratolesť@najfoto.sk
Web: obcianskezdruzenie.najfoto.sk

Cieľ združenia: Klub voľného času je dobrovoľným združením občanov za účelom zlepšovania kvality života v regióne Bošáckej doliny uspokojovaním kultúrnych, spoločenských a športových potrieb.


1.4. 2007

Z podnetu právnického združenia MB vzniklo v okolí obce Haluzice niekoľko
značených turistických chodníkov. V nasledujúcich odkazoch si môžete prezrieť
jednotlivé trasy a ich výškové profily.
 
TB-HtrasyH-B

down+ down